http://www.tlumaczeniakra.ulotka.org/

 

Jednym z najciekawszych zawodów ostatnich lat i najbardziej rozchwytywanym, jest tłumacz. Dzieje się tak z powodu dobrych zarobków i propozycji dobrej pracy, które często dostają takie osoby. A kim właściwie jest tłumacz?
Tłumacz to przede wszystkim osoba, która biegle posługuje się co najmniej dwoma językami. Najczęściej jednym z tych języków, jest mowa rodzima. Zdarza się jednak, że niektórzy specjaliście, posługują się trzema i więcej językami, tłumacząc z jednego obcego na inny. Są tp tacy tłumacz , którzy należą do najbardziej rozchwytywanych. Tacy fachowcy często nie uczą się języków wyłącznie w szkole. Często mają rodziców, mówiących innymi językami lub wychowywali się w dwóch krajach.
Tłumacz musi być osobą elastyczną. Dzieje się tak, ponieważ takie osoby często zmieniają specjalność i zajmują się różnymi rodzajami tłumaczeń. Od popularnonaukowych do konferencyjnych. Każda z nich charakteryzuje się innym trybem pracy i wymaga od człowieka nieco innych kwalifikacji.
W 1963 roku Międzynarodowa Federacja Tłumaczy uchwaliła Kartę Tłumacza, przyczyniając się w ten sposób do uznania odrębności i niezależności zawodowej tej profesji. Trzydzieści lat później Zarząd Główny Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich ustanowił Kartę Tłumacza Polskiego. Oba te dokumenty zawierają zbiór podstawowych praw oraz obowiązków, jakie powinna spełniać osoba zajmująca się profesjonalnie wykonywaniem przekładów i tłumaczeń.
Zgodnie z jej postanowieniami odpowiedzialność za jakość tłumaczenia ponosi zawsze tłumacz. Dlatego też powinien on zadbać o to, aby wykonywane tłumaczenie było wierne treści oryginału, zgodnie z zasadami sztuki przekładu. Należy podkreślić, że nie chodzi tutaj o dosłowne tłumaczenie. Powinno być ono dostosowane do norm językowych przyjętych w innym języku i kraju. Tłumacz powinien wykazać się nie tylko dogłębną znajomością języka obcego, ale również doskonałą znajomością języka, na który wykonywany jest przekład.
Tłumacz musi pamiętać także o kliencie, o tym, czego klient oczekuje. Tłumaczenie komuś jest potrzebne z jakiś określonych względów i właśnie o tych względach tłumacz jest zobowiązany myśleć, np. dla kogo jest tłumaczenie, czemu ono ma służyć, kto stanie się jego odbiorcą. Jednym zdaniem, tłumacz winien robić, tworzyć dobre teksty. Tłumacz swoim tłumaczeniem ma pokazać klientowi, że jest profesjonalistą.

Jednym z najciekawszych zawodów ostatnich lat i najbardziej rozchwytywanym, jest tłumacz. Dzieje się tak z powodu dobrych zarobków i propozycji dobrej pracy, które często dostają takie osoby. A kim właściwie jest tłumacz? Tłumacz to przede wszystkim osoba, która biegle posługuje się co najmniej dwoma językami. Najczęściej jednym z tych języków, jest mowa rodzima. Zdarza się jednak, że niektórzy specjaliście, posługują się trzema i więcej językami, tłumacząc z jednego obcego na inny. Są tp tacy tłumacz , którzy należą do najbardziej rozchwytywanych. Tacy fachowcy często nie uczą się języków wyłącznie w szkole. Często mają rodziców, mówiących innymi językami lub wychowywali się w dwóch krajach.Tłumacz musi być osobą elastyczną. Dzieje się tak, ponieważ takie osoby często zmieniają specjalność i zajmują się różnymi rodzajami tłumaczeń. Od popularnonaukowych do konferencyjnych. Każda z nich charakteryzuje się innym trybem pracy i wymaga od człowieka nieco innych kwalifikacji.
W 1963 roku Międzynarodowa Federacja Tłumaczy uchwaliła Kartę Tłumacza, przyczyniając się w ten sposób do uznania odrębności i niezależności zawodowej tej profesji. Trzydzieści lat później Zarząd Główny Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich ustanowił Kartę Tłumacza Polskiego. Oba te dokumenty zawierają zbiór podstawowych praw oraz obowiązków, jakie powinna spełniać osoba zajmująca się profesjonalnie wykonywaniem przekładów i tłumaczeń.
Zgodnie z jej postanowieniami odpowiedzialność za jakość tłumaczenia ponosi zawsze tłumacz. Dlatego też powinien on zadbać o to, aby wykonywane tłumaczenie było wierne treści oryginału, zgodnie z zasadami sztuki przekładu. Należy podkreślić, że nie chodzi tutaj o dosłowne tłumaczenie. Powinno być ono dostosowane do norm językowych przyjętych w innym języku i kraju. Tłumacz powinien wykazać się nie tylko dogłębną znajomością języka obcego, ale również doskonałą znajomością języka, na który wykonywany jest przekład.
Tłumacz musi pamiętać także o kliencie, o tym, czego klient oczekuje. Tłumaczenie komuś jest potrzebne z jakiś określonych względów i właśnie o tych względach tłumacz jest zobowiązany myśleć, np. dla kogo jest tłumaczenie, czemu ono ma służyć, kto stanie się jego odbiorcą. Jednym zdaniem, tłumacz winien robić, tworzyć dobre teksty. Tłumacz swoim tłumaczeniem ma pokazać klientowi, że jest profesjonalistą.